Vi skaber resultater gennem værktøjer til balanceret ledelse baseret på viden, forskning og "næste bedste praksis."

Vision

Vi vil sætte standarden for fremtidens bedste ledelsespraksis, som vi kalder Charter for Balance. Det gør vi, fordi det fremmer virksomhedernes konkurrencekraft, sikrer mennesker muligheden for et balanceret liv og skabe grobund for et sundt, dynamisk samfund, der gavner nuværende og kommende generationer.

bæredygtig ledelse. steen hildebrandt, social ansvarlighed, inklusion,diversitet,mangfoldighed,charter

Vi skaber resultater nu og i fremtiden

Vi skal tale om produktivitet før vækst, og vi skal tale om

                bæredygtig produktivitet og bæredygtig vækst".

Citat: Steen Hildebrandt, professor, Ph.d., Aarhus Universitet.

Første skridt på vejen er taget

Skal du være med?

Topledernetværket er for dig, der vil skabe resultater gennem balanceret ledelse, som strategisk ledelsesværktøj i krydsfeltet mellem mennesker, indtjening og miljø. Skriv til os - og vi ringer dig op. Her

Er du direktør, HR direktør/chef?. Skriv til os - og vi ringer dig op. Her

Sådan opnår du bedre resultater

Vi udøver:

Balanceret ledelse som en målrettet afbalancering mellem mennesker, indtjening og miljø, der fremmer vores mål og succes til gavn for både virksomhed, os selv, medarbejdere, samfund og kommende generationer.

 

Vi gør det:

På en produktiv og bæredygtig måde, hvor det integrerede arbejde med ”people, planet og profit” er vores ”licens to operate”.

 

Vi opnår at bedre resultater fordi:

 

Vores arbejdsplads er fremtidsorienteret. Vi forbedrer vores egne muligheder for udvikling

Effektiviteten forbedres

Forandringsparatheden i organisationen øges

Kommunikationen forbedres

Sygefravær falder

Bedre muligheder for at tiltrække og fastholde medarbejdere

Bedre corporate image

Et balancerende og inkluderende arbejdsmarked

 

Vi sætter standarden:

Sammen sætter vi en høj standard for ledelse i en kontinuerlig udvikling af den bedste ledelsespraksis.

 

 

Styrk din virksomhed – kom med allerede i dag

Alle virksomheder bør være i balance med det omgivende samfund” Dan Boyter,Viceadm. og ordførende direktør, Pressalit, Cabi web

Balancekompasset ™.

Vores værktøj hedder Balancekompasset ™. Balancekompasset er bygget op følgende fire ledelsesdiscipliner:

 • Balanceret ledelse, se mere her  
 • Ledelse af medarbejdernes indre work life balance,se mere her 
 • Ledelse af balance mellem arbejde og privatliv, se mere her
 • Balance mellem mennesker, indtjening og miljø, se mere her

 

Balance er et nøgleord.  Balance er en vigtig ledelsesdisciplin , og det er en kunst at mestre. Du skal balancerer mellem :

 • Lederskab og styring
 • Toplinje og bundlinje
 • Forandring og stabilitet
 • Forankring og forandring
 • Tillid og kontrol
 • Mennesker, indtjening og miljø
 • Den enkelte og relationerne mellem mennesker

Og meget mere. Balance er et nøgleord i fremtidens ledelse. Ledelse af de mange balancer er din nøgle til succes. 

Balancekompasset ™ gør det let, effektivt og overskueligt at mestre diciplinerne.

Derfor er vi med

Middelfart Sparekasse: "Vi holder fast ved de grundholdninger bag selvledelse og værdibaseret ledelse, der har været vores holdepunkt i 21 år. Vi arbejder sammen med CBAF om fremtidens ledelsespraksis, da vi ønsker, at understøtte og følge udviklingen indenfor den meget forskellige arbejdsstyrke, der i årene fremover, vil udfordre og skabe nye tilgange til balance mellem arbejdsliv og familieliv".

Derfor er vi med

Citrix: "Arbejde ikke længere et sted, man nødvendigvis tager hen, men er noget, man gør. Med den rette teknologi kan man arbejde hvor som helst, når som helst og i virtuelle teams på tværs af landegrænser. Understøttet af en moderne ledelsesfilosofi har vi i Danmark alletiders forudsætning for at kombinere produktivitet og fleksibilitet, så vi sikrer den enkelte medarbejders trivsel gennem den rette balance mellem arbejdsliv og familieliv. Citrix samarbejder med CBAF, da vi begge ønsker at sætte fokus på fleksibilitet, ledelse og moderne teknologi på det danske arbejdsmarked". Mads Skalbo, Direktør

 Mercur Andelskasse: "Merkur ønsker et mere bæredygtigt arbejdsmarked, der er rummeligt, og giver os mulighed for at bidrage og deltage på en mere fleksibel måde. Derfor er vi med i Charteret. Det giver os desuden mulighed for, at få sparring på en ledelsesform der passer til vores værdier".

Derfor – Erhvervstænketank: Fremtidens ledelse – Charter for balance

Pia Rasmussen,Viceområdedirektør, Nordea  "Jeg er overbevist om, at de bedste resultater skabes gennem medarbejdere, der har et godt liv. Jeg er derfor optaget af, at fokusere på det enkelte menneske og give mulighed for at finde den rette balance mellem arbejdsliv og fritidsliv.

”It`s all about people” er en af vores fælles værdier i Nordea. Værdier giver kun mening, når vi handler i overensstemmelse med dem. Derfor søger jeg hele tiden at være rollemodel, og agere i forhold til værdierne. Her ser jeg Tænketanken som et fantastisk forum, hvor jeg kan hente ny inspiration – og forhåbentlig – tilføre inspiration."

 

Jens Hornemann, Managing Partner, BDO Kommunernes revision. Det handler om at finde balancepunktet mellem et engageret arbejdsliv, et trygt familieliv og tid til løbende at udvikle sig selv. I min optik er dette balancepunkt i høj grad individuelt og afhænger bl.a. hvor vi er i vores liv – og det vil jeg gerne understøtte som leder. Med en fleksibel tilgang, men også en vedholdende tilgang, hvor vi på den enkelte arbejdsplads insisterer på at snakke åbent og fordomsfrit om hinandens balancepunkter.

 

Anders Drejer, Professor, Ålborg Universitet.

Jeg vil gerne deltage i Tænketanken, fordi Work-Life-Balance aldrig har haft større relevans i dagens samfund, fordi det er et tvær-disciplinært netværk med mange kompetencer, som virkelig kan gøre en forskel og fordi at jeg tror på at det vil være indsatsen værd - for alle parter.

Vil du vide mere og ringes op

 Kontakt mig på 40147360 eller send mig en mail, og jeg ringer dig op her