Balance mellem mennesker, indtjening og miljø

Virksomhederne skal være i balance med det samfund, de er en del af. På RUC har man forsket i ”Den balancerende virksomhed i det 21. århundrede” Hovedpointen er, at virksomheden og lederen i stigende grad kommer til at beskæftige sig med de tre bundlinjer, mennesker, indtjening og miljø. Balanceret ledelse er et must.

Balancekompasset ™ er baseret på et mindset om universel bæredygtighed. Hver enkelte leder såvel som medarbejder er udgangspunktet for organisationens bæredygtighed i de værdier og attituder man har, og i de handlinger man udfører.

Virksomhederne skal sørge for en ligeværdig balance mellem hensynet til medarbejderne, de forretningsmæssige hensyn og deres indsats i forhold til klima, energi og miljø for at forbedre deres konkurrencesituation.


 

s

Facts

Vi skaber resultater og sætter dagsordenen

  • Charter for Balance, 2013
  • Tænketank fremtidens ledelse og charter, 2011-2012
  • Balancepriser til virksomheder og chef, 2006-2009
  • Balancedagen,2008
  • Tænketank, Balance ml arbejdsliv og familieliv, 2004-2005

Se mere om vores CSR initiativer her

Derfor

Pia Rasmussen, Viceområdedirektør, Nordea  "Jeg er overbevist om, at de bedste resultater skabes gennem medarbejdere, der har et godt liv. Jeg er derfor optaget af, at fokusere på det enkelte menneske og give mulighed for at finde den rette balance mellem arbejdsliv og fritidsliv.

”It`s all about people” er en af vores fælles værdier i Nordea. Værdier giver kun mening, når vi handler i overensstemmelse med dem. Derfor søger jeg hele tiden at være rollemodel, og agere i forhold til værdierne. Her ser jeg Tænketanken som et fantastisk forum, hvor jeg kan hente ny inspiration – og forhåbentlig – tilføre inspiration."

Anders Drejer, Professor, Ålborg Universitet.

Jeg vil gerne deltage i Tænketanken, fordi Work-Life-Balance aldrig har haft større relevans i dagens samfund, fordi det er et tvær-disciplinært netværk med mange kompetencer, som virkelig kan gøre en forskel og fordi at jeg tror på at det vil være indsatsen værd - for alle parter.

Jens Hornemann, Managing Partner, BDO Kommunernes revision. Det handler om at finde balancepunktet mellem et engageret arbejdsliv, et trygt familieliv og tid til løbende at udvikle sig selv. I min optik er dette balancepunkt i høj grad individuelt og afhænger bl.a. hvor vi er i vores liv – og det vil jeg gerne understøtte som leder. Med en fleksibel tilgang, men også en vedholdende tilgang, hvor vi på den enkelte arbejdsplads insisterer på at snakke åbent og fordomsfrit om hinandens balancepunkter.

Signe Renée West, Advokat (L), Rønne & Lundgren "Jeg mødes som leder – og som advokat med speciale i ansættelsesret – dagligt af udfordringerne i at skabe et arbejdsmiljø, både for mine egne medarbejdere og i mine klienters virksomheder, der kan rumme alle typer medarbejdere og samtidig sikre et godt fundament for en konstant udvikling af virksomheden. Balance – både for medarbejdere og deres ledere – er afgørende for, at vi kan skabe den fleksibilitet, der er nødvendigt for arbejdsmarkedet og den moderne virksomhed." 

Fra "Tænketanken" fremtidens ledelse

Advisory Board.

Du kan også se mere om vores advisory board til Charter for Balance her