Om Work Life Balance og Center for Balance mellem Arbejdsliv og Familieliv

Udvikling forudsætter, at nogen tør tage de første skridt

Da vi som de første i Danmark startede Center for Balance mellem Arbejdsliv og Familieliv (CBAF) i 2005, var det ud fra målet om, at sætte begrebet Work Life Balance på dagsordenen herhjemme. Begrebet og tankegangen stammer fra USA, hvor man i flere år har anvendt Work Life Balance ud fra mere forretningsmæssige og strategiske vinkler. I USA har man ligeledes forsket i effekterne af Work Life Balance.

Forskningen har flere gange slået fast, at øget sammenhæng mellem familieliv og arbejdsliv er nøglen til menneskers og virksomheders fremtidige vækst. De konklusioner udmøntede sig konkret i indholdet på OECD-topmødet i Paris i foråret 2005, hvor medlemslandene diskuterede social-, ligestillings- og beskæftigelsespolitik. OECD-topmødet mundede ud i konklusionen, at Work Life Balance er basen for velfærdssamfundet. 

Den viden vi på Center for Balance mellem Arbejdsliv og Familieliv gennem årene har fået, har skabt tradition for, at det er os, du oftest finder citeret i medierne. Vi har simpelthen sat gang i debatten om Work Life Balance. Og konkret skabt positiv udvikling for både mennesker og virksomheder.

På Center for Balance mellem Arbejdsliv og Familieliv kan vi med andre ord synliggøre og dokumentere vores erfaring med Work Life Balance. Faktisk med så stor succes, at vi i dag virker som dynamo for de mennesker og virksomheder, der nu også arbejder med Work Life Balance.