Er du HR direktør, HR chef, direktør eller på anden måde ansvarlig for at få alle talenter i spil og få flere kvinder i ledelse?

Vil du have resultater med dine anstrengelser?

Så kan du få effektiv hjælp til at få flere kvinder i ledelse og flere talenter i pipelinen.

Med Helle Rosdahl Lund, direktør, ekspert og ledelsesrådgiver

Læs videre og se, hvordan du og din arbejdsplads kan arbejde målrettet, struktureret og forretningsorienteret med kvinder i ledelse.

Kan du genkende nogle af disse typiske udfordringer?

 

 • I oplever, at kvinderne falder fra til lederstillingerne
 • Det kan være svært at sætte de rigtige mål for kvinder i ledelse
 • Du vil gerne have inspiration og værktøjer til, hvordan I kan komme godt videre?
 • I har prøvet forskellige initiativer, men der sker ikke meget
 • I har været til foredrag og konferencer, hvor I har fået inspiration, men får ikke organisationen med, når I kommer tilbage
 • I har kvinder, der giver udtryk for, at det er en lang proces at komme frem i karrieren, selvom kompetencerne er der
 • Du oplever, at kulturen på arbejdspladsen ikke altid arbejder med jeres ambition om at få kvinder i ledelse
 • I har svært ved at fastholde kvinderne i karrieresporet efter endt barsel
 • I skal måske til at rapportere om kvinder i ledelse og forholde jer til at overholde den nye ligestillingslov?

Så kan jeg hjælpe jer.

Reference - foredrag og workshop. Kvinder i ledelse

 

Jeg har i flere tilfælde brugt Helles store erfaring på området diversitet og har i mit netværk af administrerende direktører haft stor gavn af den viden og den dialog, som Helle har skabt blandt os – vi er altid gået fra mødet med nye perspektiver og muligheder. Helle åbner vores øjne for det uprøvede og på hvor mange gode ressourcer vi har omkring os, hvis vi forstår hvad som driver os mennesker.

Kvinder i ledelsen giver stor mening og helt specielt efter en tur omkring Helles gode vurdering og efterfølgende anbefalinger til, hvordan og på hvor mange områder, at de kvindelige kolleger kan gøre en forskel. Vi mænd overser helt potentialerne.

Peter Eriksen Jensen, Adm. Direktør, marts 2014            

Sådan kan jeg hjælpe dig

 

Jeg har selv arbejdet som direktør og chef.  Jeg har arbejdet med ledelse og lederudvikling i mange år. De forskellige erfaringer og håndtag jeg har at arbejde med, benytter jeg til at hjælpe andre ledere og virksomheder til at få succes med at få deres kvindelige talenter i spil.

Sammen mede Charlotte Alexandre Pedersen har jeg skrevet E-Arbejdsbogen: Sådan får du succes med kvinder i ledelse/Kønsdiversitet.

 

Få hjælp til din succes:

 • Sparring til direktører, HR samt projektgrupper, der skal arbejde med kvinder i ledelse
 • Fundamentet: DNA analyse af jeres virksomhed. 
 • Lederseminar: Kvinder i ledelse - mangfoldighed
 • Process: Kvinder i ledelse
 • Interne netværk. opbygning og drift af interne netværk

Kontakt mig på info @cbaf.dk eller telefon  40147360

Reference - workshop og foredrag

 

”Den 15. august 2013 holdt Helle Rosdahl Lund et indlæg på CAs barselsnetværk med overskriften ”Karriere og familie – både og”. Meget inspirerende og givende for deltagerne, som efterfølgende besluttede at arbejde videre med ”Balancehjulet – Arbejdsbog til livsbalance”. Helle er god til at give konkrete eksempler og deler gerne ud af sine egne erfaringer til inspiration for andre.” Jeanette Sand Stibius, karriererådgiver, CA                          

Succes med kvindelige talenter, sparing og 2 halve dages workshops

 

Det er til DIG, der vil mere godt i gang og have dit team med dig.

Du får 2 halve dages workshop med dig og dit hold. De 2 workshops vil blive forankret i den proces DU er i gang med, og indholdet sker i en dialog med dig.

Følgende kan indgå i forløbet:

Opstart af projektet: Kvinder i ledelse

 • Udfordringer
 • Struktur
 • Succeskriterier
 • Organisationskultur
 • Sådan kommer du godt i gang
 • Work shop

Ledelsesseminar

 • Businesscase bag kvinder i ledelse for os
 • Ledelse, talent og performance
 • Organisationskultur
 • Faldgrupper
 • Workshop

Forløbet: Sådan får du succes med kvinder i ledelse er for:

 • HR chefer, talentmanager, HR Business partnere, der skal drive processen for at få flere talenter i spil – og i denne forbindelse kvinderne, samt skal deltage i projektet
 • Projektledere, og andre interessenter der skal deltage i en projektgruppe eller på anden vis være ansvarlig for at drive det konkrete forretningsområde – talent og kvinder i ledelse

 

Pris: Kr. 29.995 + moms. 

Prisen er dog plus udgifter til transport.

Tilmelding sker på info @ cbaf.dk (husk at fjerne mellemrum)

Du er selvfølgelig velkommen til at kontakte mig før du tilmelder dig på telefon 40 14 73 60.

DNA Anlyse - kend fundametet til at få succes med kvinder i ledelse

Sådan bygger du fundamentet for diversitet

Det er nødvendigt at vide, hvad det er for udfordringer, du skal bygge dit arbejde med kønsdiversitet på.  Med andre ord hele det fundament jeres arbejde med diversitet skal bygge på. Det gør du med en kulturanalyse.

Hvad er jeres DNA, og hvad viser den?

Hver virksomhed har sine egen særkendetegn – DNA. DNA er dannet gennem årene. Det er sket gennem fortællinger om succeser, måder at gøre tingene på og set konkurrencen på. Kulturen hænger i væggene – billeder fra tiden, der gik, den sidder i systemerne – måder vi arbejder på, og samarbejder og leder på.

DNA sætter fokus på, hvem I også er, og er dermed et konkret værktøj til udvikling.

Udbytte

 • Du kan sætte målrettet ind overfor udviklingsområder
 • Du får faktuel viden om organisatorisk parathed til at få succes med kønsdiversitet
 • Du får fakta om blandt andet arbejdsstile, samarbejde, motivation
 • Du får fakta om diversitet i bred forstand
 • Du får sat fokus på væsentlige ledelsesmæssige og organisatoriske udfordringer
 • Du får fakta om det ”usynlige” i organisationen: holdninger og fordomme

 

Hvordan?

 • DNA analysen tager udgangspunkt i jeres businesscase. DNA analysen er derfor specifik designet til jer.
 • DNA analysen er en kombination af fokusgruppeinterviews og en spørgeskemaundersøgelse.

Du får din egen rapport og en præsentation af resultaterne, samt handlingsorienteret indsatsområder, der kan skabe målbare resultater for jer.

 

Fase 1: Forankring i din businessplan

Analysen er forankret til din forretningsplan.

Fase 2. Tilrettelæggelse af analyse og gennemførelse

Fase 3. Rapport og præsentation

kvinder i ledelse, kvinder i bestyrelse,talentudvikling,karriereudvikling, lederudvikling, mål for kvinder i ledelse,handleplan

Sådan får du succes med kvinder i ledelse - E-arbejdsbog

 

Oplever du:

 • At kvinderne falder fra til lederstillingerne?
 • At  I ikke får udnyttet hele talentmassen?
 • At det kan være svært at opsætte realistiske mål for kvinder  i  ledelse og på vej  til toppen?
 • At organisationen nogle gange arbejder mod mere diversitet?
 • At kvinderne undrer sig over, hvad der sker eller måske ikke sker karrieremæssigt

Vil du gerne have hjælp til dit  arbejde med få flere kvinder i ledelse - ikke blot  topposterne men også i de øverste ledelseslag

 

Så er vores E-Arbejdsbog: Sådan får du succes med kvinder i ledelse/kønsdiversitet noget for dig.

Pris: kr. 400 + moms. Bliver leveret som pdf. direkte  i din indbakke, når vi har registreret din betaling.

JA, tak - lad mig  få den unikke arbejdsbog, der hjælper mig i mit arbejde - lige  her:

 

Om forfatterne:

Helle Rosdahl Lund og Charlotte Alexandra Pedersen

Begge har arbejdet i en årrække som direktører og chefer i danske og internationale virksomheder, samt hjulpet virksomheder med at få kvinder i ledelse og arrangeret konferencer, uddannelser til kvinder og deltager i EU. Vi har samlet vores viden og erfaringer i E-bogen: "Sådan får du succes med kvinder i ledelse/kønsdiversitet." 

Kvinderne vil gerne

 

Ny undersøgelse: Kvinder i ledelse, talenter og den ny lov

Virksomhederne har bruge for at kunne tiltrække alle talenter. Derfor går det ikke, at over 60 % mener, at de kvindelige talenter er oversete.  Det handler om, at virksomhederne skal arbejde med deres forretningsmæssige begrundelser for at få alle talenter i spil.

"I visse miljøer virker det som om mænd er mest trygge ved at omgive sig med mænd. Det resulterer i at kvinder slet ikke kommer i betragtning. Der er dog også miljøer hvor det modsatte er gældende og hvor man specifikt leder efter kvinder."  se de forskellige kommentarer i undersøgelsen. 

Arbejdspladskulturen er den største forhindring for at få flere kvinder i ledelse, herefter kommer at kvinderne ikke har de rigtige netværk. Det er en væsentlig pointe, da netop det at være med i de rette netværk internt og eksternt er en væsentlig karrierefremmer. Det viser denne enquete og vores tidligere analyser.  Både udfordringer med kulturen på arbejdspladsen og netværk har været nogle gennemgående udfordringer i gennem en årrække.

I undersøgelsen kan du også læse mere om, hvad der skal til for at få flere kvinder i ledelsen.

Du lærer, hvordan du skal gribe udfordringerne an, så at I kan få topledelse og organisationen til at arbejde for kvinder i ledelse, sætte de rigtige mål, få den bedste politik med mere.