Ny lovgivning for flere kvinder i ledelse og kønsdiversitet

Er DU omfattet af loven?

 

Den 1.4.2013 besluttede regeringen, at den skæve kønsfordeling på arbejdsmarkedet skal have et kraftigt skub for at blive udlignet. Konkret betyder det, at der nu er konkrete krav om handlingsplaner og måltal for flere kvinder i ledelserne, hvis:

 

regnskab efter regnskabsklasse C ( 2 af kriterierne)

  1. en balancesum på 143 mio. kr.,
  2. en nettoomsætning på 286 mio. kr.
  3. et gennemsnitligt antal heltidsbeskæftigede på 250.

kapitalandele, gældsinstrumenter eller værdipapirer, optaget til handel på et reguleret marked

  1. aflægger regnskab efter reglerne i regnskabsklasse D.

finansielle virksomheder, der er børsnoterede virksomheder eller i to på hinanden følgende regnskabsår har en balancesum eller aktiver, der overstiger 500 mio. kr.

Statslige aktieselskaber

De krav skal du vise, at du opfylder ved at definere din handleplan og måltal i enten dit årsregnskab (private virksomheder) eller via indrapporteringer til Ligestillingsafdelingen (statslige organisationer). 

 

Med andre ord: Hvis du er omfattet af loven … så skal du i arbejdstøjet.

Din holdning - din succes

 

”Flere kvinder i ledelse” - det er jo ikke et nyt emne, tværtimod! Men det er første gang, at der stilles krav om ”at gøre noget” fra Folketinget. Og der er selvsagt mange holdninger til dette meget politiske emne. Vi hører også mange af disse holdninger – og hvis du ser på nedenstående så kan det være du kan finde netop den holdning jeres virksomhed repræsenterer: 

hvorfor skal der flere kvinder i ledelse,diversitet, kønsdiversitet,mangfoldighed,  kvindenetværk,hvordan får vi flere kvinder i ledelse

Uanset om du kan finde din virksomheds holdning på JA eller NEJ siden … så kan vi hjælpe jer!

Vi gør det let, enkelt og resultatorienteret

 

NEJ-siden kan få et enkelt værktøj til at opfylde lovens mindste krav!

JA-siden kan få et arbejdsredskab, der trin-for-trin både synliggør virksomhedens muligheder for at bruge kønsmangfoldighed som et værktøj til at skabe ny succes.  

Læs hvordan du kan komme godt i gang med Pakken: Arbejdsbogen: Sådan får du succes med /kvinder i ledelse/kønsdiversitet her

Kulturanalyse giver jer et godt fundament

Vil du gerne vide mere om, hvordan arbejdspladskulturen er hos jer, hvad det er for udfordringer I har, hvad det er I måske ikke får helt frem i det åbne, hvad der er jeres  forretningsmæssige begrundelser for at arbejde med diversitet - Sådan kan vores kulturanalyse hjælpe jer

 

Kick-off - Book et foredrag eller en workshop og kom godt i gang. 

Kontakt os, så  vi kan målrette et tilbud til jeres situation. Kontakt os  på telefon 40147360 eller mail, så ringer vi tilbage.