kvinder i ledelse,helle rosdahl lund, kvinder i bestyrelse, kvoter,talentpleje,#arbejdsliv,#arbejdliv,#worklifebalance

De bedste ledere formår at få succes med diversitet og forretningen. Undersøgelse viser, at nøglen er…

 

2050 er året, hvor 40 % af de generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer i danske virksomheder er kvinder, hvis udviklingen fortsætter i dag. Det mener Mandag Morgen. Og international undersøgelse fra PWC pegede på, at hver 3. CEO var kvinde i 2030.

 

 

 

Men hvad vil du?  Vil du med i topledelse og /eller bestyrelse?

  • Er du et sted, hvor man arbejder professionelt med pipelinen til at få flere kvinder i ledelse? Og skaber ledere andre virksomheder slås om at få med i deres bestyrelse?
  • Og hvad skal der til for at arbejdspladsen har succes med at få flere kvinder i ledelse, bruger alle talenter og netop fremmer udviklingen personligt og fagligt for kvinderne?

Diversitet skal forankres i topledelsen. Det står uden for enhver tvivl. Topledelsen skal ikke blot have en ”politisk korrekt” retorik. Det flytter ingen holdninger, hjælper ingen – men skaber frustration, dårlig arbejdsmiljø og falske karriereforventninger.

Diversitet skal forankres, som i ”det her står jeg  inde for – det skal vi, fordi  det hjælper forretningen, og jeg får projektet og dagligdagen forankret  i hele vores forretning, hr systemer, lederudvikling”. Færdig. Punktum. Ikke mere falsk retorik, tak.

De succesfulde CEOs ser ikke diversitet som et projekt efter princippet ”en gang for alle – så er det klaret, initiativ. Det viser en undersøgelse af 24 internationale CEOs, som blev foretaget Boris Groysberg and Katherine Connolly, HBR,sep 2013.  Det tankevækkende er, at diversitet og inklusion er en personlig mission for alle CEOs. De er dels ovebeviste om, at diversitet er nødvendig for at være konkurrencedygtige og være på markedet på lang sigt, samtidig med at deres personlige erfaringer og værdier gjorde, at de også havde en etisk vinkel på diversitet.

”My leadership on diversitey is vision driven from a business point of view and value-driven at the foundation” udtaler Mikal Ohlsson, IKEA.

Det er også min erfaring gennem at arbejdspladser, hvor toplederne både ser diversitet i et forretningsperspektiv samtidig med, at det er i overensstemmelse med hans/hendes egne værdier og erfaringer rykker mest og har størst succes.

Det er både organisationen, HR og kulturen, der skal arbejdes med for at få succes.

 

Sådan kan jeg hjælpe dig

Jeg har selv arbejdet som direktør og chef.  Jeg har arbejdet med ledelse og lederudvikling i mange år.

Mine danske og internationale erfaringer, værktøjer og vidensbase bruger jeg til at hjælpe dig, så du får succes med at få deres kvindelige talenter i spil.

  • Sparring til direktører, HR samt projektgrupper, der skal arbejde med kvinder i ledelse
  • Fundamentet: Få jeres DNA analyse af, muligheder, udfordringer og arbejdspladskulturen, der er fundamentet for jeres arbejde med kvinder i ledelse
  • Lederseminar: Kvinder i ledelse - mangfoldighed
  • Interne netværk. opbygning og drift af interne netværk

Kontakt mig på info @cbaf.dk eller telefon  40147360. Bliv inpireret her

Nyhedsbrev den 25. august, 2014

I år 20xx er hver 3 CEO kvinde i følge ny undersøgelse. Kan du gætte året?

Få 2 interessante konklusioner om rekruttering, kvindelige CEOs og indtjening.

 

Der er håb forude for kvindelige ledere. PWC mener i deres analyse Strategy & Chief Executive, at i år 2040 er 33 % af de største private virksomheder ledet af en kvinde. I dag er 9 ud af 291 nye CEOs i verdens 2500 største virksomheder kvinder.

Men 2014 er lidt langt ude i fremtiden, hvis man er kvinde, talent og gerne vil ledelse. Men lad mig komme tilbage til det om lidt.

Der er nemlig 2 interessante konklusioner i PWCs undersøgelse, når det handler om rekruttering, kvindelige CEOs og indtjening.

De ene er, at kvindelige CEOs ofte bliver hentet uden for virksomhederne. Mænd bliver derimod ofte hentet fra virksomheden. Og den væsentligste grund til dette, er at virksomhederne ikke er gode nok til at uddanne og sikre, at deres talentpipeline er toptunet, og at den har fokus på alle talenter, kvinder som mænd.

Det andet interessante – og i særdeleshed tankevækkende er, at kvindelige CEO oftere end deres mandlige CEOs tvinges ud af deres jobs. (38 % kvinder og 27 % mænd). Og det handler i sær om, at virksomhederne ikke har en kultur, der rent faktisk acceptere kvindelige ledere. Det syntes jeg er tankevækkende. HP er globalt ledet af en kvinde. General Motors ditto, Yahoo med flere.

I Danmark går det også langsomt. Økonomisk Ugebrev havde i januar, 2014 den årlige kortlægning af CEO skift i de 1000 største danske erhvervsvirksomheder. Den viste, at kvinder i 2013 kun indtog posten som topchef i 7 pct. af de 115 ny udpegede administrerende direktører. Med andre ord var der kun otte kvinder, der blev nyudnævnt som CEO.

Og det er ikke godt for forretningen. Analysen fra PWC viste også, at virksomhederne vil vinde finansieltved at genere flere kvindelige topchefer internt. Men det kræver, at der komme fokus på talentpipelinen, får arbejdet struktureret med at få flere kvinder i ledelse, måltal, talentpleje og ikke mindst arbejdspladskulturen.

Jeg hjælper dig og din virksomhed med at få flere kvinder i talentpipelinen og i ledelsen.

Min erfaring viser, at det er vigtigt for at få succes med kvinder i ledelse, at der er et langsigtet fokus, der arbejdes med processen, og at selve arbejdet integreres i virksomhedens strategi.

Sparring og e-pakken: Sådan får du succes med kvinder i ledelse

 

Du får vores e-pakke - Sådan får du succes med kvinder i ledelse og 2 timers 1 til 1 sparring med Helle.

helle hjælper dig med at holde fokus i dit arbejde med at få de kvindelige talenter i spil, eller giver dig specifikt sparring på nogle af de udfordringer, du har i dit arbejde med de kvindelige talenter, måltal, strategien eller politikken. Jeg har arbejdet med hele processen, og er klar til at bruge min viden og erfaringer til at sparre og rådgive dig.

De to timers sparring foregår på telefon, skype eller hos mig i Hørsholm. Du kan vælge at dele sparringen i 30 minutter eller 1 time. Det aftaler vi, så det passer dit behov.

 

 

Kr. 3.995 + moms.

Ja, jeg vil gerne have E-arbejdsbogen og personlig sparring – lad mig komme i gang her