familiepolitik, børne-undervisningsministeriet,familieministerium. balance mellem arbejde  og familieliv, privatliv,socialpolitik,regeringsrokade, hvordan får  man balance i livet

13 august,2013

BØRNENE KOMMER I KLEMME

 

Regeringsrokaden har efterladt familiens yngste i en politisk klemme i det nye Social-, Børne- og Integrationsministerium. Dermed har en samlet familiepolitik i Danmark fået det endelig grundstød. Det mener Helle Rosdahl Lund, der er direktør i Center for Balance mellem Arbejdsliv og Familieliv, CBAF.

- Det er fuldstændig absurd, at børnene igen bliver kastebold mellem ministerierne. Samtlige partier i Folketinget har klart forsømt at tale børnenes sag og det bliver ikke bedre af, at regeringen nu af internt politiske grunde slår hul på den gode linje, der lå i at daginstitutionerne og skolerne hørte hjemme i det samme ministerium, siger Helle Rosdahl Lund.

Hun tilføjer, at det nu nedlagte Børne- og Undervisningsministerium gav en vis mening, og ville have stået stærkt, hvis man i forbindelse med rokaden havde lavet for eksempel et familie- og beskæftigelsesministerium.

- For det er der skoen trykker. Forældrene skal have arbejdsdagen til at hænge sammen uden at det går ud over børnene. Samtidig er det vigtigt at førskole- og uddannelsesforløbet bliver set i en overordnet sammenhæng, ikke mindst hvis folkeskolereformen skal give nogen mening, siger Helle Rosdahl Lund.

Hun tilføjer, at man i Tyskland i en årrække har haft et ministerium, der med succes har taget sig af såvel senior- og familiepolitikker som kvinder, børn og unge. Det har skabt sammenhængskraft i familierne og en samfundsmæssig forståelse for, at de forskellige livsfaser og udfordringer i dem hænger sammen.

- Det nu nedlagte Børne- og Undervisningsministerium var et vigtigt skridt på vejen mod en helhedstænkning i forhold til dagtilbud og indskoling. Nu står vi med en underlig hybrid af et ministerium, der på den ene side skal have fokus på det store socialområde og den krævende integration, og på den anden side varetage interesserne for de forældre, der har børn i førskolealderen. Det hænger i hvert fald slet ikke sammen, men jeg tror så heller ikke at der er noget parti i Folketinget, der er klar til at sætte andet end smukke ord på familiepolitikken, siger Helle Rosdahl Lund.

 

Pressekontakt:

Center for Balance mellem Arbejdsliv og Familieliv

Helle Rosdahl Lund, Direktør

Telefon: + 45 40147360