Fremtidens arbejdsplads er her - fremtidens bedste ledelsespraksis

"Den bedste måde at forudse fremtiden på er at skabe den selv." Peter Drucker

Rapporten: Fremtidens arbejdsplads er her allerede – fremtidens bedste ledelsespraksis blev udarbejdet på baggrund af research og analyser. 

Dette arbejde danner en del af baggrunden for Helle og CBAFs videre arbejde med ”fremtidens bedste ledelse og kravene til fremtidens leder.

Pris kr. 100 + moms. I alt kr. 125 - Lad mig for viden og handlingsforslag  NU. tak.

Fremtidens bedste ledelsespraksis

Her er de vigtigste tendeser, du skal være opmærksom på:

 

  • ledelse af en 5 generationsarbejdsstyrke
  • digital livs-og arbejdsstile
  • globalisering af talentpool
  • balancerede liv, både mænd og kvinder
  • nye og voksende krav til bæredygtighed
  • teknologien flytter faggrænser og jobs nedlægges, nye virksomheder opstår

Vi sætter fokus på ledelse, organisering af arbejdet, generationerne på spil og bæredygtighed i :

  • Ledernetværket: Fremtidens bedste ledelsespraksis
  • E-Lounge for ledere
  • Charter for Balance

 

 

Foredrag - Har du fremtidssikret din virksomhed - og din ledelse?

Forstå de nye måder vi arbejder og lever på, og konsekvenserne for din arbejdsplads og ledelse.

Ny teknologi, 5 generationer på arbejdsmarkeder, kampen om talenterne og en intensivering i konkurrence har store konsekvenser for din arbejdsplads og din ledelse.

Helle Rosdahl Lund, forfatter til rapporten: Fremtidens arbejdsplads er her allerede – fremtidens bedste ledelsespraksis, giver dig i dette foredrag et spændende indblik i, hvordan de vigtigste tendenser påvirker din arbejdsplads og stiller krav til ledelse og nytænkning.

Book et foredrag eller en workshop

 

Birthe Brøndum, Novo Nordisk A/S “synes du er fantastisk innovativ og det er et innovativt initiativ 

 

bedste  praksis,next best praksis, best practice,trends,leadership,lederskab

Ledernetværk - Fremtidens bedste ledelse og lederskab

Udviklingsnetværket er for direktører, afdelingsdirektører, HR-CSR direktører, chefer og andre, der vil udfordres, udfordre og styrke sit lederskab og ”fremtidssikre” sin værdi.

”Mange leder, virksomheder og sektorer bliver overhalet inden om, fordi de ikke kan forstå, hvad der sker på markedet, og derfor ikke kan agere før det er for sent.” Gary Hammel, En af verdens førende management-tænkere, Fremtidens Ledelse.

Du kan deltage i ledernetværket: Fremtidens bedste ledelsespraksis og være klar til morgendagen allerede nu – se mere her

Udtalelser fra deltagere

Inger Høejd- Rasmussen, Vice direktør AAB, " Det der driver mig til at deltage i Charter for Balance og Fleksibilitet er et ønske om at AAB, hvor jeg er vicedirektør, får manifesteret at det gode, glade og givende arbejdsliv bygger på både balance og fleksibilitet. Personligt drives jeg at en arbejdsvision der lyder: Vision -At du i dit arbejdsliv- bli'r lykkelig og effektiv!”   

Lars Moesgaard, Udviklingschef, CA

"Min deltagelse tager udgangspunkt i nysgerrighed, læring og en forventning om, at jeg har noget at byde ind med. Den ”rigtige” balance mellem de fokusområder, vi har her i livet, er individuel. Hvad der skal til for at skabe balance, vil ændre sig igennem hele livet. Som chef er jeg af og til i situationer, hvor jeg er med til at forrykke balancepunktet. Min antagelse er, at det sværeste kan være at accepterer det, der ”mistes”, når balancepunktet ændres. Dette gælder uanset, hvor det nye balancepunkt findes. Som rådgiver ser jeg, hvor store omkostninger ubalance kan medfører for den enkelt og dets omgivelser. I fremtiden vil der antageligt være mulighed for at påtage sig mere fleksible jobs. Hvordan sikker vi os, at det er positivt for den enkelte og virksomheden?

Jørn Lundsgaard, Direktør, Atea – Kompetencecenteret. I KompetenceCenteret fokuserer vi på udvikling af menneskers kompetencer, og i særdeleshed af teknologiske kompetencer. Begreberne ”balance og fleksibilitet” er særdeles interessante, og spiller en nøglerolle for både udvikling af mennesker, virksomheder og samfund. Det som virkelig er spændende for os er, hvordan balance påvirker udvikling og hvordan udvikling påvirker balance. 

Palle Woss, Direktør LDD

I en fortravlet hverdag, hvor arbejde, daglige huslige gøremål, krav fra familie, skole, daginstitution og mange andre, er det vigtigt, at vi som arbejdsgivere giver plads til et liv uden for arbejdslivet! Jeg har med stor beundring, og respekt, fulgt Helle Lunds arbejde igennem mange år, og har kun ros til overs for initiativet fra CBAF. I vores virksomhed er der stor sammensmeltning af arbejde og familieliv, hvorfor det er meget vigtigt, at have fokus på ”at det ikke kun er arbejde”, men samtidig have respekt for, at der også er en virksomhed der skal drives. Det handler i høj grad om, at finde balancepunktet mellem et engageret og udviklende arbejdsliv og et godt og trygt – og ligeså engageret - familieliv. Jeg tror, at det er noget såvel arbejde som privatliv kan profitere af!