work-life balance 2.0,helle rosdahl lund, kim reich,gyldendal business,arbejdsglæde,trivsel,livskvalitet,stress,balance,familiepolitik,familieministeriet, familie  og arbejdsliv, chance for balance

Det siger de om Work-life balance 2.0

  ”Work-life balance 2.0. er en meget vigtig og inspirerende bog. Det er også en alvorsbog, fordi den gør op med mange af de forældede træk og tanker i det gamle industrisamfund. Det handler om at lede mennesker og ikke bare mekaniske organisationer. Det handler om resultater, men det handler også om arbejdsglæde, motivation og engagement. Gode resultater skabes jo ikke af mennesker med ringe arbejdsglæde eller af mennesker, der ikke er motiverede og engagerede. Vi taler meget om produktivitet og konkurrenceevne - og det er også relevant. Men det hjælper jo ikke, hvis den øgede produktivitet og konkurrencekraft resulterer i et elendigt arbejdsmiljø og stressede ledere og medarbejdere. Vi skal ud af de onde cirkler, der let bliver resultatet, hvis vi klamrer os til den gamle industrisamfundstænkning. Det er det, som Work-life balance 2.0. handler om. ”  Steen Hildebrandt, Professor, Ph.D

"Jeg kan anbefale at læse Work Life Balance 2.0. Det er en tankevækkende, informativ og veldokumenteret bog, som giver et glimrende indblik i emnets kompleksitet og muligheder. Hvordan vejen til øget konkurrencekraft og profit fremadrettet bliver afhængig af vores evne til at understøtte det enkelte individs krav og behov for balance i livet". Lars Hartung Honorè, Direktør og coach

 

”Det er en meget tankevækkende bog!  ”Hanne Bærentzen, HB News and Books” Radioupdate.

 

"Det er et meget fornemt manifest. Der er meget for lederne at tage fat på!" Professor Erik Johnsen, Center for Applied Management Studies (CAMS), Copenhagen Business School.

 

”Jeg er vild med, at du har turde lave sammenfatninger for hvert afsnit, som gør det frivilligt, om man vil læse hele kapitlet eller om man bare vil læse hovedtrækkene. Det er et godt eksempel på BALANCE – tænkning. Jeg er vild med at kontekst og indhold passer sammen – så godt gået! ” Alice Louise Meulengracht, HR Chef

 

 

 

Work life balance 2.0

Nye arbejdsstile, fire generationer på arbejdsmarkedet, kritiske forbrugere og medarbejdere, der takker pænt nej til en fast karriere til fordel for et liv i balance - er du klar til at møde udfordringerne?

Work-Life Balance 2.0 handler om hvordan ledere leder mennesker – ikke organisationer – i et tidsløst perspektiv, hvor arbejdsformen er flydende, og alle medarbejdere er forskellige – med hver deres behov, forventninger og drømme. Det handler om at bygge bro over den firdobbelte generationskløft og om at kunne tiltrække de bedste. Dermed er work-life balance 2.0 ikke bare en opgradering af det gamle styresystem for balance. Det er en helt ny ledelsesfilosofi, hvor vi gennem ny arbejdsglæde, motivation og engagement når de ønskede resultater. Skal vi lykkes, må vi bryde endegyldigt med de tanker og strømninger i ledelsesarbejdet, som har rødder i det mere end 100 år gamle industrisamfund.

 

Derfor skal du have bogen Work-Life Balance 2.0:

 

  • Bogen giver dig et 360 grades billede af balanceproblematikkerne og løsningerne
  • Du får en tidslinje for udviklingen i balancetiltagene, herunder hvilke argumenter, der har været brugt for at fremme balance og fleksibilitet i arbejdslivet, og hvad vi skal GØRE OP MED for at lykkes
  • Du får masse af forskningsbaseret viden om balance, resultater og ledelse kombineret med praktiske eksempler
  • Du får et konkret indblik i de udfordringer vi står over for når det handler om ledelse, balanceret ledelse, fremtidens talentmanagement og forretningsudfordring
  • Du får masse af stof til refleksion og konkrete eksempler på, hvad du kan gøre
  • Du får et indblik i de vigtigste megatrends for ledelse

 

Vi står ved en skillevej: vil vi blive hængende i gamle ledelsesparadigmer, eller vil vi videre? En ny bog Work-Life Balance 2.0 – Resultater, arbejdsglæde, motivation og engagement, dikterer opgør med gamle tænkemåder. Vi er nødt til at nytænke arbejdsbegrebet, og ikke mindst de rammer vi arbejder i. Hvordan skal vi lede i en tid, hvor ledere skal mestre globalisering, klimaforandringer, og at individet fylder mere end kollektivet for medarbejdere? Derudover står vi med begge ben i en digital livstil, som har skubbet til work-life balancen i medarbejderes arbejdsliv og givet ledere nye ledelsesudfordringer, ydermere er Danmarks konkurrenceevne faldende – svaret på det har fra flere sider været at vi skulle arbejde mere og til lavere løn.

Helle Rosdahl Lund og Kim Reich går i en anden retning i Work–Life Balance 2.0. Vi skal konstant have et fokus på værdien af det arbejde vi udfører. Derfor skal vi hele tiden spørge os selv og afstemme med vores leder: Hvad betyder det arbejde jeg laver nu for virksomheden og bundlinjen? Når både virksomheden og jeg de mål vi har sat for henholdsvis vækst og personlig balance?

Om forfatterne

 

Helle Rosdahl Lund er direktør, ledelsesrådgiver og foredragsholder. Hun har arbejdet med ledelse, strategi, forretningsudvikling, HR og etablering af virksomheder i Danmark og udlandet og er formand for Tænketanken CBAF – Balance mellem arbejdsliv og familieliv (2005) og Fremtidens bedste ledelsespraksis (2012).

Kim Reich er selvstændig journalist og kommunikationsrådgiver. Han har tidligere arbejdet som chefredaktør på en af landets største lokalaviser samt været redaktør og informationsmedarbejder hos Danske Civiløkonomer.

Du kan se mere om forfatterne her

 

Foredrag

Bestil et foredrag eller workshop:

Work-life  balance 2.0 – Fremtidens ledelsesfilosofi

Work-Life Balance er kommet for at blive - men på en ny måde, der modsvarer det 21. århundredes udfordringer. Work-Life Balance 2.0 er derfor ikke blot en opdatering af det gamle styresystem for balance. Tværtimod er Work-Life Balance 2.0 en helt ny ledelsesfilosofi, der tager udgangspunkt i den store omstillingsproces vi er i gang med. Netop ved at sætte fokus på de ændringer, vi ser i Work + Life + Balance, kan du vinde i konkurrencen.

Det kræver lederskab – både på det personlige plan og det faglige plan.

Helle Rosdahl Lund vil give et indblik i, hvorfor Work-life balance 2.0 er en ny ledelsesfilosofi, hvad det du især skal være opmærksom på for at være morgens dagens leder eller medarbejder.

Vær klar til dialog og debat.

 

4 generationer spiller ud – Mind the gap

Aldrig før har vores arbejdsstyrke været så mangfoldig. Lige nu har vi 4 forskellige generationer på arbejdsmarkedet. 4 generationer med forskellige værdier, mindset, forventninger til arbejdet, til ledelse, motivation og mulighederne på arbejdsmarkedet.  Work life balance kommer på spil på forskellige måder generationerne i mellem.

Men ikke nok med det. Alt er under udfordring. Og det stiller nye krav til dig som leder og til hele vores tænkning om, hvad arbejde er og hvordan det udføres.

MIND THE GAP – hvis du vil med over på den gode side af udviklingen.

 

Om Helle Rosdahl Lund
Ledelsesrådgiver, debattør og direktør i Center for Balance mellem Arbejdsliv og Familieliv

Helle Rosdahl Lund har over 20 års erfaring med ledelse, organisationsudvikling, HRM, strategi og etablering af virksomheder i Danmark og udlandet.

Helle har fokus på at skabe resultater i det moderne arbejdsliv, herunder blandt andet diversitet, organisationsdesign og politikker om balance, fleksibilitet, bæredygtighed, trends og lederudvikling.

 

Det siger de

 

"Tak for et godt, sjovt spændende oplæg omkring balance mellem arbejdsliv og familieliv. Jeg ved, at alle var glade for dit oplæg. " Karin Bredgaard, Driftschef

”Kompetent, åben og ærlig - hun har erhvervserfaring og bruger ikke kun teori." Partner Ole C. Nielsen BDO Scanrevision,

”Jeg har fulgt Helles arbejde med Fremtidens Bedste Ledelsespraksis og CBAF. Interessant fortælling om, hvordan væsentlige trends ændrer virksomhedernes forretning og kræver handling. Derudover spændende konkrete initiativer til, hvad det betyder for virksomheden og det som interesserer mig specifikt, nemlig ledelse.” Marika Mortensen, COO

”Den 15. august 2013 holdt Helle Rosdahl Lund et indlæg på CAs barselsnetværk med overskriften ”Karriere og familie – både og”. Meget inspirerende og givende for deltagerne, som efterfølgende besluttede at arbejde videre med ”Balancehjulet – Arbejdsbog til livsbalance”. Helle er god til at give konkrete eksempler og deler gerne ud af sine egne erfaringer til inspiration for andre.” Jeanette Sand Stibius, karriererådgiver, CA